Mat i skolan

Att äta rätt är inte alltid det lättaste, men det blir ännu svårare när du inte har några hälsosamma alternativ att välja mellan när det kommer till din mat. Så är det åtminstone för en hel del amerikanska ungdomar som får i sig processad och onyttig mat regelbundet. När Jamie Oliver startade sin tv-serie Jamie Oliver’s Food Revolution så anade han nog inte hur illa det verkligen var ställt i USA. Tanken var att Jamie Oliver skulle hjälpa skolorna i landet att introducera ett nyttigare och bättre sätt att mata sina elever på. Konstigt nog fann han stort motstånd, både från den amerikanska köttbranschen men även från skolorna själva som ansåg att de inte hade råd att förbättra maten. Bland annat fick han reda på att, om han ville förbättra skolmaten så fick det inte kosta mer än 77 cents per elev. Med andra ord så fick den mat som serverades i skolan inte kosta mer än 10 kr per person. Det kanske låter som en liten summa men faktum är att det inte är långt ifrån vad de svenska skolorna spenderar på skolmat.

I Sverige har man räknat ut att en skolportion kostar, i genomsnitt, 9,98 kr per elev per dag. Tar man med kostnader för personal och transport så ökar summan till 33,7 kronor om dagen, åtminstone med statistik från 2013-2014. Dock håller standarden av den mat som serveras i skolorna runt om i Sverige en högre nivå än den amerikanska motsvarigheten. Dessutom så finns det verktyg och resurser att använda sig av för att granska, utvärdera och förbättra skolmatens kvalitet.

Mat som man kan betygsätta

SkolmatSverige är ett av dessa verktyg. Det utvecklades av Karolinska Institutet och bakom verktyget står kommuner, landsting och olika myndigheter. Hur det kommer sig att vi i Sverige, med samma resurser och kostnader som de amerikanska skolorna ändå kan tillgodose våra skolelever med god och nyttig mat låter vi förbli osagt.

Mat som serveras i Sveriges skolor är bättre än i USA