Ekologisk skolmat är viktigt

Vad är egentligen ekologiskt? När något är ekologiskt så menar man vanligtvis att livsmedlet inte innehåller några onaturliga tillsatser eller medel. Det gäller inte bara färg och arom utan även konserveringsmedel som gör att mat håller längre. I skrivande stund så räknas GMO-livsmedel inte som ekologiska. Ekologisk mat har producerats på ett naturligt och miljövänligt sätt och är oftast näringsrikare än annan typ av mat.

Sverige som land har länge eftersträvat att så stor del som möjligt av maten som serveras som skolmat ska vara ekologisk. Redan 2006 så bestämde regeringen att man skulle ha som mål att år 2010 så skulle 25 % av alla matinköp inom den offentliga sektorn vara ekologiska livsmedel. Man nådde inte riktigt ända fram 2010, men 2013 så nådde man äntligen målet och det fortsätter att öka i samma takt än idag. En del kommuner kör 100 procent ekologiskt skolmat, det gäller kommuner som Uppsala exempelvis. Även enskilda skolor har märkt av en stor skillnad när de börjat servera ekologisk skolmat. Bland annat så sjönk svinnet, alltså maten som slängdes eller förblev oäten, till väldigt låga nivåer.

Skolmat ska vara näringsrik

Enligt en ny skollag som trädde i kraft 2011 så ska alla elever utan kostnad erbjudas näringsriktig skolmat. Det innebär inte nödvändigtvis att maten måste vara ekologiskt, bara att de ska ha ett näringsrikt val att välja. Ett bra verktyg som många skolor använder sig av är SkolmatSverige. Detta kostnadsfria verktyg ger skolorna möjligheten att utvärdera maten och även höra sig för vad personalen och eleverna tycker om skolmaten. Fler och fler skolor satsar på skolmat som är ekologisk, något som ger goda effekter både i skolresultaten, skolhälsan och även miljön. Vi hoppas att den här utvecklingen fortsätter åt samma håll och att ännu mer skolor tar åt sig av resultaten som andra skolor har fått genom att byta till ekologisk skolmat också.

Skolmat är viktigt så eleverna ska få näringen de behöver